+372 5348 8810

Energia kokkuhoid - küttesüsteemide hooldus!Eelmiste aastate majandusarengu tagajärjel on uute elamispindade hulk järsult kasvanud. Sellega kaasneb ka kõikide insenerisüsteemide nii uuendus kui ka uute süsteemide ehitus. Igale süsteemile kehtib lähtuvalt kasutusviisist eluiga.

Suurem osa materjali või seadme tootjatest annavad toodetele maksimaalse kasutusaja lähtudes ideaalsetest kasutuskeskkonnast. Olgu see näiteks katla puhul vee kvaliteet, kütuse kvaliteet, temperatuur või veetorustiku paigaldamisel kõikide normatiivide jälgimine. Praktika aga näitab, et reaalsuses on need ideaalsed tingimused väga harva esinevad, seega võib juba ette prognoosida, et etteantud seadme või materjali eluiga ei pruugi täituda.

Parim võimalus seadme eluiga pikendada on teha sellele tähtaegset hooldust. Näiteks katla või soojussõlme puhul, selleks et tagada maksimaalne kütusest eralduva energia muundus soojusenergiaks, eriti just halva veekvaliteedi puhul, on vajalik soojaveepoolse soojusvaheti regulaarne keemiline läbipesu.

Soovitavad hoolduse ajavahemikud soojusvahetitele:

– Küttepoolne soojusvaheti: iga 2 aasta järgi
– Soojaveepoolne soojusvaheti (sõltub väga toorvee kvaliteedist): iga aasta (normi kohase toorvee puhul)
– Katla hooldus : iga aasta

Järgmine tähtis osa energiakokkuhoiust on küttesüsteemi sisetorustiku asjakohane hooldus. Eriti tähtis on süsteemi läbipesu põrandakütte puhul. Hapniku olemasolek süsteemis on parim alus bakteri tekkele, mille elukeskkonnaks on temperatuuri vahemik 28-36 kraadi. See vahemik on tihti ka põrandakütte soovitav kütterežiim. Bakteri suremise tagajärjel tekib süsteemi muda, mis järkjärgult ladestub toruseintele, põhjustades sellega soojusülekande halvenemise ja märgatava kütteenergia kasutuse tõusu. Seega, eriti põrandakütte puhul on seadmed vesi-õhk- vesi läbipesemiseks kõige efektiivsemad. Põrandakütte hooldust soovitatakse teha iga 3 aasta järgi. Muidu tekib oht, et süsteem kasvab lihtsalt kinni.

Kokkuvõtteks võib lisada, et lisaks uutele akendele ja välissoojustusele on äärmiselt tähtis pöörata tähelepanu ka küttesüsteemi hooldusele. Terviklahendusena on maksimaalne energia kokkuhoid kindlustatud!