Gaasiveesoojendid

Gaasiveesoojendid on ohutusreegleid järgides sooja vee saamisel turvaliseks ja säästlikuks lahenduseks. Pakume töökindlaid gaasiveesoojendeid 100. aastase kogemusega tootjalt Junkers, kelle seadmed on mõõtmetelt väiksed ja kompaktsed.

Vee soojendamisel on minimaalsed soojakaod

Minimaxx gaasiveesoojendidGaasiveesoojendeid saab paigaldada juhul kui maja on liitunud gaasitrassiga. Gaas soojendab vee läbivoolu põhimõttel ehk soojendatakse vaid hetkel voolav veekogus. Erinevalt elektriboilerist toodetakse soe vesi seega soodsamalt, kuna puudub suure veehulga varuks soojendamine ja sellega seotud soojakaod.

Gaasiveesoojendid valitakse võimsuse järgi – mida suurem võimsus, seda suurem seade.

Nagu kõik teisedki põlemise protsessid, vajavad ka gaasiveesoojendid piisavalt hapnikku. Seega peab ruumis olema tagatud piisav värske õhu juurdevool. Põlemisjäägid tuleb suunata eraldi suitsutorusse, mille väljatõmme peab olema piisav, et ära hoida gaasileket.

Kõikidel meie pakutavatel gaasiveesoojenditel on tõmbeandur, mis lülitab seadme välja, kui puudub piisav suitsugaasi väljatõmme. See klapp välistab gaasilekke ja ohud inimese tervisele. Samuti on meie gaasiveesoojenditel leegimodulatsioon, mis reguleerib gaasileegi vastavalt veetarbimisele – väiksema veekasutuse juures vähendab leeki, suurema tarbimise juures suurendab. Gaasikulu on nii väikseim võimalik, tagamaks sobiva veetemperatuuri.

Gaasiveesoojendid e-poes